Projektimi i Skemës së Ftohjes

design drawing
Cooling scheme design
Cooling scheme design1